Miljøet og brøndboringer

S.P. Brøndboring Brøndboring har i mange år beskæftiget sig med miljøboringer og fulgt med i udviklingen på dette område. Det har givet os et image blandt vores kunder som værende “Specialist i miljøboringer”.

Med den voksende interesse omkring bevarelse af miljøet, er det en viden, der kommer os til gode i vort daglige arbejde.

Myndighederne stiller stadig strengere krav til miljøet, ligesom befolkningen viser stigende interesse for hvorledes vi behandler vores omgivelser.

Vi har et tæt samarbejde med en lang række rådgivende ingeniørfirmaer med speciale i miljøteknik.

Miljøundersøgelser

S.P. Brøndboring Brøndboring, har i mange år beskæftiget sig med miljøboringer og miljøundersøgelser, og har derfor fulgt med i udviklingen på dette område. Det har givet firmaet et image blandt kunder som værende “Specialist i miljøboringer”.

Eksperter i miljøundersøgelser

Som eksperter på området, fokuserer vi meget på at vores miljøundersøgelser lever om til alle lovmæssige krav. Med den voksende interesse omkring bevarelse af miljøet, er det en viden, der kommer os til gode i vort daglige arbejde både med miljøboringer og miljøundersøgelser. Myndighederne stiller stadig strengere krav til miljøet, ligesom befolkningen viser stigende interesse for, hvorledes vi behandler vores omgivelser.

Er der grund til bekymring?

Hvis du er usikker på miljøet i et givent område, så lad os foretage en miløjundersøgelse for dig. Vi har et tæt samarbejde med en lang række rådgivende ingeniørfirmaer med speciale i miljøteknik, og vi kan fortælle dig om det lokale miljø, heriblandt kemien i grundvandet.

Kontakt os for miljøundersøgelser

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om miljøundersøgelser, og hvad vi kan hjælpe dig med. Vi har afdeling i hammel, men tilbyder miljøundersøgelser over hele Danmark. Fang os på tlf. 86 96 42 61 eller på kontaktformularen til højre.