Regenerering af boringer - Hydropuls

Nøgleordene er: Højere effektivitet – Enklere teknik – Miljøvenlig – Ingen kemikalier

Den enkelte borings ydelse falder med tiden. Dette skyldes som regel tiltagende udfældning af jern- og manganforbindelser, samt af finkornet materiale (silt og finsand), der blokerer porehalse i filtersandet eller i den nære formation nedsætter gradvist effektiviteten af indvindingsboringer.

De hidtil traditionelle løsninger af dette problem har været enten kemisk eller mekanisk. Hydropuls-metoden hører til den mekaniske metode, men i forhold til de traditionelle metoder er virkemekanismen grundlæggende anderledes. Metoden virker i korte træk ved at en trykpuls fra komprimeret nitrogen skaber en trykbølge i filter og filtersætning, efterfulgt af kollaps af trykboblen, som derved skaber et vacuum og en sugebølge.

Dette sker med en hastighed på ca. 1450 m/s – denne vekslen mellem tryk og vacuum løsner belægninger, udfældninger og fastsiddende finkornet materiale (finsand og silt), som kan pumpes bort fra boringen.

Fordele

  • Effekten af regenereringen er uafhængig af eksisterende strømningsveje, da forplantningen af tryk sker via kornskellet. Det betyder, at effekten bliver meget fuldstændig og samtidig rækker langt ud i formationen.
  • En væsentlig fordel er, at der ikke tilføres magasinet aktive stoffer eller vand med afvigende kemi, som kan medføre utilsigtede negative effekter.
  • Endelig er den arbejdsmæssige fordel, ved brug af Hydropuls i forhold til kemiske regenereringsmetoder, meget stor.

Brug for hjælp til regenerering af boringer

Hydropuls-metoden kan anvendes til langt de fleste typer boringer, såsom drikkevandsboringer, injiceringsboringer, råstofboringer, samt miljøboringer. Kontakt os på tlf: 86 96 42 61, vore erfarne medarbejdere står gerne til rådighed med yderligere oplysninger om denne epokegørende og miljøvenlige arbejdsmetode.